Thursday, 8 December 2011

Didik Hibur

Teknik secara didik hibur ini membolehkan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa,memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur.Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan.
  

No comments:

Post a Comment